U zoekt op: {{ keyword }}

CE-markering - De Volledige Gids

21/09/2021 Ferry Vermeulen Wet- en Regelgeving

Wat kost CE-certificering?

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden, maar we doen een poging.

De kosten voor CE-certificering kunnen variëren van minder dan 100 tot meer dan 100.000 Euro. De CE-certificeringskosten zijn geheel afhankelijk van het soort product en de te volgen certificeringsprocedure.

De te volgen certificeringsprocedure is afhankelijk van het beoogde gebruik en de technische specificaties van een product.

Aangezien 90% van alle producten zonder tussenkomst van een aangemelde instantie kan worden gecertificeerd, hoef je in de meeste gevallen geen tests door een derde partij uit te laten voeren. Zo kun je al een aardig bedrag besparen.

Voor veel conformiteitsbeoordelingen volstaat een visuele inspectie, zonder dat er speciale testapparatuur aan te pas komt. Visuele inspecties kun je ook zelf uitvoeren.

Als je je eigen technische dossier kunt samenstellen en zelf alle tests kunt uitvoeren, kun je nog meer geld besparen.

Als je het testen van je product uitbesteedt, zonder tussenkomst van een aangemelde instantie, moet je minimaal rekening houden met de kosten die het uitvoeren van een of meerdere tests met zich meebrengt.

Het kan ook nog zijn dat de leverancier of de fabrikant van de onderdelen al een aantal tests heeft uitgevoerd. In zo’n geval kun je sommige tests misschien gedeeltelijk overslaan. Zorg er dan wel voor dat je over gevalideerde documentatie van de leverancier beschikt.

Als je bijvoorbeeld een product maakt waarin een Bluetooth-module is verwerkt die al getest is en een CE-markering heeft, hoef je de module niet nogmaals te testen.

Kostenoverzicht CE-certificering

 • CE-adviseur
  • Begeleiding/ondersteuning bij het proces
  • Bepaling van richtlijnen en normen waaronder product valt
  • Conformiteitsbeoordeling
  • Samenstelling technisch dossier
  • Controle naleving en volledigheid van technische documentatie en testrapporten uitgevoerd door de fabrikant
  • Risicoanalyse
 • Testlaboratorium voor het uitvoeren van de benodigde tests
 • Aangemelde instantie voor de conformiteitsbeoordeling
 • Documentatiebedrijf voor het samenstellen van de gebruikershandleiding

Als je bepaalde tests voor CE-markering in China laat uitvoeren, kan een testlaboratorium je vanaf 100 Euro in rekening brengen. De certificering van een complete productielijn kan meer dan 100.000 Euro kosten.

Het leeuwendeel van de kosten van het certificeringsproces wordt bepaald door de uren die adviseurs, testlaboratoria en/of aangemelde instanties aan jouw product en/of technische documentatie moeten besteden. Heb je het idee dat er meer dan een dag nodig is voor het uitvoeren van de tests, het beoordelen van de conformiteit, het samenstellen van het technische dossier, etc.? Vermenigvuldig het geschatte aantal uren met het gemiddelde uurtarief van een juridisch adviseur. Je zal zien dat de kosten van een CE-markering gemakkelijk de $ 1500 kunnen overschrijden.

Om de exacte kosten van een CE-markering te bepalen, moet je eerst het antwoord weten op de volgende vragen:

 • Welke CE-richtlijnen zijn op jouw product van toepassing?
 • Welke (geharmoniseerde) normen zijn op jouw product van toepassing?
 • Welke certificeringsprocedure(s) is/zijn van toepassing?

Als alles duidelijk is kun je offertes gaan aanvragen bij testlaboratoria, adviseurs, aangemelde instanties en technische documentatiebedrijven en de offertes met elkaar vergelijken.

Heb je een CE-markering nodig voor Amazon of bol.com?

Tegenwoordig zie je steeds vaker dat e-commerce platforms, zoals Amazon en bol.com,  meer verantwoordelijkheid nemen waar het gaat om productveiligheid en CE-markering.

Een voorbeeld: als jij producten uit Azië importeert en deze via bol.com of Amazon verkoopt, heb jij de volledige verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jouw producten aan alle veiligheidsvereisten voldoen.

Dit is inclusief vereisten op het gebied van verpakking, labelling, het technische dossier, de conformiteitsverklaring en aangebrachte CE-markering

De persoon of onderneming die een product op de Europese markt brengt is verantwoordelijk voor het product, niet de leverancier.

Bepaalde producten vallen bij Amazon in de categorie “pre-approval”. Het gaat hier om producten uit de volgende productgroepen: keukenapparatuur, speelgoed, verlichting en opladers. Allen vallend onder CE-markering.

Ook bol.com controleert bepaalde producten stenger en vraagt bijvoorbeeld om een afbeelding van de CE-markering en de naam van de fabrikant. 

Voor sommige producten wordt gevraagd om de conformiteitsverklaring te uploaden.

Het team product compliance experts van Amazon of bol.com gaat dan na of de door jou ingediende conformiteitsverklaring voldoet aan de Europese vereisten.

Zorg dat je het volledige CE-certificeringsproces / de volledige CE-markering hebt doorlopen voordat je de conformiteitsverklaring opstelt en ondertekent en de CE-markering op het product aanbrengt.

Door de conformiteitsverklaring te ondertekenen verklaar je dat jouw product aan alle Europese vereisten voor CE-markering voldoet en dat je alle aansprakelijkheid voor het product aanvaardt.

Volg dus de volgende stappen:

 1. Ga na welke richtlijnen(verplicht) en normen (vrijwillig) van toepassing zijn.
 2. Ga na aan welke specifieke eisen het product moet voldoen.
 3. Bepaal of een je derde partij nodig hebt voor de CE-markering
 4. Zorg dat de conformiteitsbeoordeling wordt uitgevoerd.
 5. Stel het technisch dossier samen.
 6. Stel de conformiteitsverklaring op en onderteken deze. Breng de CE-markeirng op het product aan.

Het symbool voor CE-markering downloaden

De laatste stap van het CE-certificeringsproces is het aanbrengen van het CE-symbool op het product.

Het symbool voor CE-markering moet verplicht aan de volgende vereisten voldoen:

 • De letters ‘CE’ hebben de standaard vooraf gedefinieerde vorm.
 • Het CE-symbool is minimaal 5 mm hoog.
 • Het CE-symbool wordt op het product of op het typeplaatje van het product aangebracht. Als de afmetingen van het product dit niet toestaan, kan het CE-symbool op de verpakking of in meegeleverde documenten worden aangebracht, bijvoorbeeld in de gebruikershandleiding.
 • Het CE-symbool is goed zichtbaar, leesbaar en kan niet worden verwijderd.

Download het CE-symbool hier.

Conclusie

Wil je jouw producten van een CE-markering voorzien om ze op de Europese markt te verkopen?

In dit artikel zijn een aantal van de meest relevante onderwerpen met betrekking tot CE-markering aan bod gekomen.

Het zal je nu duidelijk zijn of jouw product een CE-markering nodig heeft. Je weet waar je jouw product kan verkopen zodra het een CE-markering heeft en waar jij verantwoordelijk voor bent.

Kort samengevat, om jouw product legaal op de Europese markt te kunnen verkopen, moet je de stappen van het CE-certificeringsproces volgen.

Kun je extra hulp bij je CE-markering gebruiken? Klik op de knop, wij helpen je graag!

Bronnen: